SAVE FOOD China ! ลดการสูญเสียอาหารและขยะ

SAVE FOOD China “ลดการสูญเสียอาหารและขยะ” หนึ่งใน Theme งานจัดแสดงสินค้า SWOP 2017 และยังมีการเปิดเวทีอภิปรายโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้ง SAVE FOOD ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อ ปี 2011 ณ ในงานอินเตอร์แพค เมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนี  สำหรับ SWOP2017 ปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและยาแห่งสหประชาชาติ (FAO)ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเจ้าของบรรจุภัณฑ์แบรนด์ดังลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น MULTIVAC, Danbell Equipment, Beijing Lantsai, Huayi Plastic  RA, Berry Plastics
Cr : swop-online.com